Wciąż dostaję pytania – jak opracować EVP, czyli Employer Value Proposition. Dlatego postanowiłam zebrać wszystkie rady w jednym poście. Będę go sukcesywnie uzupełniać.

 1. EVP może być skrótem od angielskiego wyrażenia – zarówno Employer, jak Employee, a nawet Employment Value Proposition. Wszystko zależy od podejścia.
  a. może to być podejście outside-in, czego efektem jest marka pracodawcy lub
  b. podejście inside-out, a efektem marka pracodawcy z wyboru
  chcesz wiedzieć więcej przeczytaj mój artykuł Przegląd wybranych koncepcji employer brandingowych 
 2. EVP powinno być efektem procesu opracowania strategii employer brandingowej, który uwzględnia diagnozę organizacji, ocenę kultury organizacyjnej firmy, oczekiwania i przekonania pracowników i kandydatów oraz cele biznesowe, jak i cele employer brandingowe.
 3. EVP to słowa i symbole, które powinny być równoważnikiem nazwy pracodawcy.
 4. EVP opisuje autentyczne, a nie deklaratywne trybuty pracodawcy, pokazuje co takiego wnosi praca u danego pracodawcy w życie pracownika.
 5. EVP jest przyrzeczeniem publicznym, jednostronnym. Prezentuje atrybuty opisujące pracodawcę.
 6. EVP ma być atrakcyjną propozycją pracy w oczach pracowników i kandydatów, a nie w opinii HR-owców. Liczy się perspektywa odbiorców, a nie nadawcy, a za takich uważa się przedstawicieli działu HR.
 7. Celem EVP jest wyróżnić pracodawcę na rynku pracy.
 8. EVP powinno opierać się na kluczowych wartościach i normach obowiązujących w firmie.
 9. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne EVP, czyli uniwersalna lista atrybutów, ponieważ każdy pracodawca jest inny, tworzy go inna grupa ludzi.
 10. Lista atrybutów EVP obejmuje atrybuty racjonalne i emocjonalne. Większość ludzi na świecie ceni sobie fakty i na tej podstawie buduje własne opinie. Ale też połowa ludzkości to osoby z literką F (według MBTI), które podejmują decyzje w oparciu o efekty jakie generuje na innych ludzi.
 11. Przy opracowywaniu EVP należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań takich jak: co angażuje ludzi w organizacji oraz co sprawia, że praca w danej firmie daje satysfakcję, jakie są wspólne wartości pracowników i firmy, oraz jak organizacja wypełnia kontrakt psychologiczny (niespisane oczekiwania i przekonania pracowników).
 12. Listę atrybutów EVP można pogrupować na powszechne (większość pracodawców je oferuje), pożądane (oczekiwane przez pracowników) i unikalne (tylko dany pracodawca to oferuje).
 13. EVP może być częściowo modyfikowane w stosunku do poszczególnych grup odbiorców: stażystów versus pracowników stałych, osoby zatrudnione w różnych oddziałach firmy – jeśli atrybuty te są związane z inftrastrukturą miejsca pracy.
 14. EVP może być zaprezentowane na różne sposoby. W Polsce dominuje wyliczanka w formie listy. EVP można zaprezentować też jako opis, historię.
 15. EVP jest podobne do CVP (Customer Value Proposition) w co najmniej dwóch obszarach: jednolitym pojmowaniu wizji i listy wartości i norm firmowych.
 16. Konstruując EVP warto skorzystać z 5 pytań Minchingtona takich jak: dlaczego nowy pracownik ma dołączyć do firmy, dlaczego ma w niej zostać, dlaczego ma dla niej ciężko pracować (starać się wykonywać pracę jak najlepiej), dlaczego ma rekomendować firmę innym oraz dlaczego miałby chcieć do niej wrócić.
 17. EVP ma wpływać na postawy i zachowania pracowników.
 18. Pracodawca opracowując EVP liczy na to, że pracownicy w firmie będą zaangażowani, że rekrutacja nowych osób będzie szybka i efektywna, pracownicy będą zmotywowani wewnętrznie, a firma będzie osiągać coraz lepsze wyniki biznesowe.
 19. EVP tworzy się biorąc pod uwagę: konkurencję i rynek pracy, wymagania etyczne i prawne, trendy rynkowe oraz oczekiwania interesariuszy.
 20. Przy opracowywaniu EVP można korzystać z różnych technik jak: 4P (praca jako produkt), strategia błękitnego oceanu (wyróżnij firmę, stwórz własny rynek) oraz canvas propozycji wartości (według A. Ostwerwaldera).
 21. Jeśli wciąż zastanawiasz się jak zabrać się za opracowanie EVP, to przeczytaj mój wpis 3 pytania, które wyróżniają firmę. Omawiam tam odpowiedzi na 3 pytania,: dlaczego firma istnieje, w czym jest doskonała oraz czy jej pracownicy są dumni z pracy. W ten sposób powstała nowa reguła 3 x D :)

 

Uwaga: zajrzyj też na bloga LinkHumans – autor zebrał 30 haseł EVP (w języku angielskim) – może to też będzie dla Ciebie inspiracją.

Zainteresowanych EVP zapraszam  do zakupu ebooka „Jak opracować propozycję wartości EVP” i/lub obejrzenia nagrania webinaru z 27.06.2018 (odpłatnie). Polecam też mój kurs online, zawierający 23 lekcje, w trakcie których szczegółowo omawiam powyższe zagadnienia.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Share This

Share This

Share this post with your friends!